اس ام اس جوک جدید عکس فال روزانه


اس ام اس جدید عاشقانه زیبا و کمیاب
iconبازديد: 706 views iconدسته: اس ام اس جدید, اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عاشقانه جدید, اس ام اس عاشقانه زیبا

اس ام اهای 94 عاشقانه

.

.

خاطراتت صف کشیده اند!

یکى بس از دیکرى..

حتى بعضى هاشان انقدرعجولندکه صف رابهم زده اند!

ومن..

فرار میکنم..

ازفکرکردن به تو..

مثل ردکردن اهنکى که..

خیلى دوستش دارم خیلى….

(م.ی)

.

♥ میدونی چِرا بَغَل کَردَن قَشَنگِه

   ♥ چون طَرَفِ راستِت کِه

      ♥ قَلب نیست

         ♥ هَمیشِه خالیِه

            ♥ وَقتی بَغَلِش میکُنی

               ♥ قَلبِه اونِه کِه

                  ♥ پُرِش می کُنِه

(م.ی)

.

.

هیچ وقت تو زندگی حسرت چیزی رو که میتونستی داشته باشی ولی نداری رو نخور یادت نره”گذشتن” از “گذشته ها” معنی زنده موندنه!

باران – قم

.

سعی نکن متفاوت باشی!فقط خوب باش.خوب بودن به اندازه کافی متفاوت است!

باران – قم

.

این روزا،یکرنگ که باشی چشمشان رامیزنی!خسته میشوند از رنگ تکراریت…این روزها دوره رنگین کمان هاست….!

باران – قم

.

کسی باش که عمری باتوبودن یک”لحظه”ولحظه ای بی توبودن یک”عمر”باشد..

باران – قم

.

نمیدانم چه کسی برای نخستین بارگفت:”انسان نمیتوانددریک زمان هرآنچه راکه میخواهدداشته باشد!”

….

آن روزهاکه توبودی،من مالک تمام دنیابودم!

باران – قم

.

گاهی دلم چقدرهوس شیطنت میکند!ازهمان شیطنت هائی که حرف توپشت بندآن باشدکه بگوئی:مگه دستم بهت نرسه..

باران – قم

.

چندروزدیگه روزملی گلهاست.. روزت پیشاپیش مبارک!این روبرای همه گلهای دنیاکه عطرشون رودوست داری بفرست..من”تو”روانتخاب کردم!

باران – قم

.

همیشه ساده بودم،ساده سلام کردم،ساده دل دادم،ساده محبت کردم،ساده باورکردم،ساده چشم گفتم،ساده وابسته شدم،اما..سخت دلم راشکستند،خیلی سخت..کاش انقدر ساده نبودم!!!

باران – قم

.

ازکسی به دل نگرفتیم

هرچه برسرمان آمد.

گذاشتیم وگذشتیم!

که بخشش قلب هاراآرام خواهدکرد

که مرام ماتابوده، همین خواهدماند!!!

باران – قم

.

کودکی رادیدم ک التماسم میکرد ک گل بخر..گفتم برای که؟؟گفت برای هدیه ب عشقت…گفتم اگرعشقم ب عشقش داد چ؟؟لحظه ای مکث کردوگفت:گلهایم فروشی نیست..

باران – قم

.

هرشب موهایم راشانه میکنم..صبح که بیدارمیشوم،موهایم آشفته است..!!من هرشب”خواب سرانگشتان تورامیبینم”

باران – قم

.

متنفرم ازانسان هائی که دیواربلندت رامیبینندولی بدنبال همان یه آجرلق میان دیوارت هستندکه،تورافروبریزند..تاتوراانکارکنند..تاازرویت رد شوند

باران – قم

.

صداقت؟..یادش گرامی..

غیرت؟..ب احترامش ی لحظه سکوت..

معرفت؟..یابنده پاداش میگیرد..

مرام؟..قطعه شهدا…

عشق؟ازدم قسط..

واقعا،ب کجاچنین شتابان؟

باران – قم

.

“سکوت”همیشه به معنی رضایت نیست!گاهی یعنی خسته ام ازاینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدهند،توضیح دهم..

باران – قم

.

نبودن هایت آنقدرزیادشده اند که رهگذری راشبیه تومیبینم نمیدانم غریبه ها”تو”شده اند یاتو”غریبه”؟!

باران – قم

.

دنبال کلاغی میگردم

تاقارقارش رابه فال نیک بگیرم

وقتی قاصدکهاهمه لالند!

باران – قم

.

خیلیابهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن!منم بهشون یادمیدم که” بازی” رفت و برگشت داره!!

باران – قم

.

اینجازمین..ارزانترازهمه چیز..انسان!نرخش هم بروزنیست اما،مصرفش تاریخ دارد!

سلام،تولیدش وانقضایش،خدافظ…

باران – قم

.

شب است کلجارمیروم..باخودم بادلتنگیام..باقلب له شده ام..باغرورشکسته ام..سراغش رابگیرم..نگیرم…بگیرم..نگیرم…نزدیک صبح است!دل رابه دریازدم..مشترک موردنظرشمادرحال مکالمه میباشد!

باران – قم

.

کشف کردم بالاترین سرعت دنیاسرعت نور نیست..سرعت رنگ عوض کردن آدماست!!

باران – قم

.

دمش گرم!!مردی رامیگویم که وقتی مرانخواست رهایم کرد..ولعنت برمردی که مرانمیخواهدولی ادعایش جهان راپرکرده است..

باران – قم

.

دیروز وفرداهمه نامردند..

دیروزباخاطراتش وفرداباهمه وعده هاش مرافریب دادندتانفهمم روزم چگونه گذشت…

باران – قم

.

شب هاپرنده هایش میرود،روزها ستاره هایش!ببین آسمان هم که باشی بازتنهایی

باران – قم

.

دوست داشتنت راپنهان کردم!نه ازترس تو..ازترس روزگارکه همه ی دوست داشتنی هارا ازم گرفت…

باران – قم

.

میدانی..گاهی نیازاست دکتربجای یه مشت قرص فریادراتجویزکند…

باران – قم

.

هی رفیق..زیادی خوبی نکن!انسان است،فراموشکاراست!ازتنهایی اش ک دربیاید،تنهایی ات رادورمیزند!پشت میکندبه تو،به گذشته اش!حتی روزی میرسدک بتومیگوید:شما..؟

باران – قم

.

خوشبختی یعنی آنقدرخداوندعزیزت کندکه وجودت آرامشبخش دیگران باشدو”تو”آرامشبخش هستی..

باران – قم

.

سیب سرخی راکه هواچیدفریب”عشق”بود..آدم اگرنمیخورد،آدم نبود..

باران – قم

.

گفت جبران میکنم گفتم کدامش را؟عمررفته را؟روی شکسته را؟قلب مرده اماتپیده را؟حالااینهاهیچ جواب تارموهای سپیدم رامیدهی؟نگاهی به موهای سپیدم انداخت وگفت چقدرپیرشده ای!!

گفتم جبران میکنی؟

گفت کدامش را…. .

باران – قم

.

همیشه عاشق کسی باش که لایق عشق باشدنه تشنه عشق!زیرا…

تشنه عشق روزی سیراب میشود…

باران – قم

.

چه فرقی میکندعاشق توباشم یاعاشق رنگین کمان…

وقتی هردوهفت رنگید!

باران – قم

.

زندگی قافیه باران است،من اگرپاییزم ودرختان امیدم همه بی برگ شدند،توبهاری وبه اندازه باران خدازیبایی…

باران – قم

.

فقط باش…همین که هستی کافیست…دورازمن…بدون من..چه فرقی میکند؟؟گل میخری!!خوب است..برای من نیست…نباشد!همین که رختمان زیریک آفتاب خشک میشودکافیست..

باران – قم

.

بعضی موقع هاآنقدرخسته ام که دوست دارم فریادبزنم:آهااااااای نامردا…چندبغض به یک گلو؟؟؟

باران – قم

.

درد دارد…کسی تنهایت بگذارد که به جرمی با او بودن همه تنهایت گذاشتند…

باران – قم

.

وقتی اورفت رویاهایم رابه سمساردادم.پشت شیشه ی مغازه اش نوشته بود:”کابوس های عاشقانه به قیمت جوانی!”

باران – قم

.

بایدآرام رفت آنقدرآرام که حتی..روزی دلش برای صدای قدم هایت تنگ شودآنقدرآرام که ازاین آرامشت دق کند،این سزای کسی است که قدرت رانمی داند

باران – قم

.

مترسک…اینقدردستهایت رابازنکن!کسی تورادرآغوش نمی گیرد..ایستادگی همیشه تنهایی دارد.

باران – قم

.

باران باشد،توباشی ویک خیابان بی انتها،به تمام دنیامیگویم”خداحافظ”

باران – قم

.

زندگی مانندرانندگی دریک دشت زیباست.سعی کن ازلحظاتش بهترین استفاده روببری.چون درانتهای جاده تابلویی بااین عبارت نصب شده:دورزدن ممنوع!

باران – قم

.

مادرپیرمرانکته ای زیباگفت:ازبددنیاگفت!گفت طاووس مشوکه به عیبت خیزند.گرشوی شعله شعع زیرپایت ریزند.گفت پروانه مشو!که به سرگردانی،لای انگشت کتاب سال هامی مانی!نه زمین باش نه خاک،که توراخوارکنند،وانگهی ذهن تورا،پر زمرداب کنند.آسمان باش که خلق،به نگاهت بخرند!وزپی دیدن تو،سربه بالاببرند.آسمان باش عزیز!گله هارابگذار،ناله هارابس کن!

باران – قم

.

مدت هاست…نه به آمدن کسی دلخوشم..نه ازرفتن کسی دلگیر…بی کسی هم عالمی دارد!!

باران – قم

.

چندان هم دورنیستی فقط به اندازه ی یک نمیدانم ازمن فاصله گرفته ای.آری..نمیدانم کجایی؟؟

باران – قم

.

خاطرات چقدر عجیب اند:گاهی گریه میکنم به یاد روزهایی که میخندیدیم!

باران – قم

.

رفیق!!

پیراهنم را بزن بالا…

کمرم را دیدی؟

نترس چیزی نیست…!

اینها فقط جای خنجرند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد!!

“تو مواظب باش”

باران – قم

.

جایی دردلم برای نفرت وکینه نذاشتم…به دلم گفته ام،باتمام شکستگی هایت فراموش نکن این راکه..روزی شادیش آرزویت بود. . .

باران – قم

.

چه کرده ای بامن؟..که این روزها…که این روزهاتورافقط به اندازه ی یک اشتباه می شناسم….

باران – قم

.

ازبهارپرسیدم عشق یعنی چه؟گفت:تازه شکفته ام،هنوزنمیدانم!ازتابستان پرسیدم گفت:فعلادرگرمای وجودش غرقم!ازپاییزپرسیدم عشق یعنی چه؟گفت:درجلوه آن رنگ باخته ام.اززمستان پرسیدم،گفت:مثل برف آرام وبیصداروی قلبت می نشیندوتونمی فهمی اوکی تورااحاطه کرده است..

باران – قم

.

چه ساده قلبمان رادودستی چسبیدیم که مباداکسی آنرابدزددوعاشقمان کند.غافل ازاینکه برای عاشق کردنمان عقلمان رامی دزدندوبعد..مامی مانیم وقلبی که اندیشیدن بلدنیست!

باران – قم

.

گاهی انقدردلم اززندگی سیرمیشودکه میخواهم تاسقف آسمان پروازکنم،ورویش درازبکشم…آرام وآسوده..مثل ماهی حوضمان،که چندروزی است روی آب است. . .

باران – قم

.

یادت برایم همانندقصه سیگارپیرمردی است که سالهاست میگوید:”نخ آخراست!”

باران – قم

.

یادش بخیر…روزی به من میگفت نفسم..همان کسی که هنگام رفتن ازخوشحالی نفس های عمیق میکشید..!

باران – قم

.

هیچگاه نفهمیدم چه رابطه ایست بین دل ودستم!ازدستم رفت به هرچه دلبستم!!

باران – قم

.

ماهیان ازآشوب دریابه دریاشکایت کردندودریاآرام شدوآنهاصیدتورصیادان گشتند!آشوب های زندگی حکمت خداست..ازخدادل آرام بخواهیم نه دریایی آرام!

باران – قم

.

گفتم: فراموشت میکنم!

گفت: نمیتونی

رفت، بعد از یه مدت برگشت، گفت: دیدی نمیتونی!؟

گفتم: شما؟

باران – قم

.

روزی می رسد که دوباره از کنار هم عبور می کنیم

و آن روز تو فقط یک

” غریبه آشنائی… “

باران – قم

.

هرچه دلم راخالی میکنم بازپرمیشود از”تو”…عجب برکتی دارد دوست داشتنت!

باران – قم

.

اگه یه روزی یکی باهمه قلبش دوستت داشت،حواست باشه توخاص نیستی اونه که آدم کمیابیه ودرحال انقراض…مواظبش باش!

باران – قم

.

نمیدانم چه رابطه ایست؟

بین نبودنت بارنگها

دلتنگ توکه میشوم

زندگی ام سیاه میشود..

باران – قم

.

کاش دلها آنقدر بهم نزدیک بود که،برای گفتن دوستت دارم نیازی به قسم خوردن نبود..

باران – قم

.

یک حرف یک زمستان آدم راگرم نگه میداردوبعضی اوقات هم یک حرف یک عمرآدم راسردمیکند.حرف هاچه کارهاکه نمیکنند…

باران – قم

.

گاهی دلت “به راه”نیست!ولی سربه راهی..خودت رامیزنی به”آن راه”ومیروی…وهمه چه خوش باورندفکرمیکنندکه تو”روبه راهی”

باران – قم

.

بدهکارهیچکس نیستم جز همین ماه که تو را به یادم می آورد….

باران – قم

.

شغل شریفیست”سوختن”برای کسی که حتی لحظه ای برایت”تب”نکرد..

باران – قم

.

.

چقدر سخته تو این دنیا، دلای پاکی پیدا شه ، کنار مردمی بی رحم: دوباره عشقی پیدا شه….

امید رمضانی از رشت

.

امدم عشق رو کنم ، تازیانه سر گرفت، اسم زیبای تو را ، از لبان من گرفت.

امید رمضانی از رشت

.

.

smsjok.com


جک خنده دار خوابیدن
iconبازديد: 674 views iconدسته: اجتماعی, اس ام اس روز

ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ یه بار ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﺷﻢ….

ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ ﻟﺤﺎﻑ ﺑﮑﺸﻪ….

ﻻﻣﭗ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ و ﺩﺭو ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﺒﻨﺪﻩ….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ فیلماس….

ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ….

ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﮐﻮﻟﺮ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ….

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻻﻣﭗ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ….

ﺩﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺕ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ ….

ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻭنیه ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﻭ ﺑﺒﺮﻩ….

.

smsjok.com


jokشب بخیر گفتن دخترا
iconبازديد: 704 views iconدسته: جوکهای طنز دخترونه, دختر و پسر

ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍﺍ

ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﻪ ﺑﺮﻭ ﺑﺨﻮﺍﺏ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯼ !

ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺷﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ..

ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ :-

ﭘﺴﺮ : ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ، ﺷﺐ ﺧﻮﺵ :-

ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻮﺏ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ :-

ﭘﺴﺮ : ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ :-

ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺎ :-

ﭘﺴﺮ : ﺧﺐ ..

ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﯼ؟ !

ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ !

ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺨﻮﺍﺏ . ﻗﺮﺑﻮﻥ ﭼﺸﺎﯼ ﻧﺎﺯﺕ ﺑﺮﻡ ! :-

ﭘﺴﺮ : —

ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﯽ ﺷﺪﯼ؟ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟

ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ، ﻭﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﺎﻗﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ !

ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺧﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩﯼ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ !

ﭘﺴﺮ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ﻋﺰﯾﺰﻡ . ﺷﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ :-

ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ، ﺷﺒﺖ ﺑﺨﯿﺮ :-

ﭘﺴﺮ : ﻣﻨﻢ

ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟

ﭘﺴﺮ : —-

ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺮﺍ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﯼ؟ !

ﭘﺴﺮ : —-

ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺮﺍ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ؟ !!

ﭘﺴﺮ : —-

ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ ﺍﻻﻥ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ !!!!!

ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻦ

.

smsjok.com


جک کلید اسرار
iconبازديد: 564 views iconدسته: جوکهای طنز پسرونه, دختر و پسر

ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻤﻮﻧﻮ ﺯﺩ

ﮔﻔﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﯿﺎﻡ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﯿﺎﺩ؟ ! ؟ !

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﺴﺖ ….

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ….

ﺩﺭﻭ ﺑﺴﺘــــــــــــــــﻢ …!

ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺳﺮ

ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ : ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎﻥ

.

smsjok.com


جوک سرکاری طنز94
iconبازديد: 726 views iconدسته: اجتماعی, اس ام اس روز, اس ام اس سرکاری, اس ام اس سرکاری نیمه شبی

ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺵ ….

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﮔﺮﮒ ﺑﺎﺵ

خداشاهده منم از یه جا خوندم گفتم حتما خوبه به شمام گفتم ….

اصلا به من چه میخوای برو مرغ باش ….تخم بذار

اصن به من چه

.

smsjok.com


جوک پول پرستی
iconبازديد: 663 views iconدسته: جوکهای زن و شوهر, زن و مرد

از مربی بدنسازی پرسیدم: با کدوم دستگاه بیشتر کار کنم تا خانومم عاشق هیکلم بشه؟

مربی گفت: با دستگاه خودپرداز بیرون سالن

.

.

خدااااایی قانع شدم، پدرتجربه بود….نه مربى بدنسازى!!!

والا….

.

smsjok.com


smsسرکاری 94
iconبازديد: 673 views iconدسته: اس ام اس سرکاری, اس ام اس سرکاری کمیاب جدید, اس ام اس سرکاری نیمه شبی

روزی مردی در بیابان عقربی خطرناک را دید…!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ولی عقرب خطرناک آن مرد را ندید !!

خداروشکر بخیر گذشت

.

smsjok.com


ساير صفحات سايت