اس ام اس جوک جدید عکس فال روزانه » فال و طالع بینی


گل ماه تولد شما
iconبازديد: 354 views iconدسته: فال شخصیت ماه تولد, فال ماه تولد, فال و طالع بینی, نظر سنجی

ﮔﻞ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

 

ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ : ﮔﻞ ﺭﺯ*ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﮎ ﮔﻮﻭﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ

…………

ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ : ﮔﻞ ﻧﺴﺘﺮﻥ* ﻓﺮﺩﻯ ﺻﺒﻮﺭﭘﺮﻃﺎﻗﺖ ﻭﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺭﺍﺩﮦ ﺑﺴﻴﺎﺭﻗﻮﻯ،ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

…..

ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﮔﻞ ﻳﺎﺱ*ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺩﺍﺭﻯ،ﺭﮎ ﮔﻮ ﻭ ﭘﺮﺣﺮﻑ

……..

ﺗﻴﺮ : ﮔﻞ ﺑﻨﻔﺸﻪ*ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺫﻫﻦ ﺧﻼﻕ،ﻭﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺍﺯﻫﻤﻪ ﺟﺎﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ

……..

ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﮔﻞ ﺷﺐ ﺑﻮ* ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ،ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ،ﺩﻟﺴﻮﺯ ﺍﻣﺎ ﮐﻤﻰ ﻋﺼﺒﻰ

……….

ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ : ﮔﻞ ﺩﺍﻭﻭﺩﻯ* ﻣﺘﻔﮑﺮﻭﺍﻥﺩﻳﺸﻤﻨﺪ

………

مهر : ﮔﻞ ﺯﻧﺒﻖ* ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﺤﺒﻮﺏ،ﻭﺳﺮﺷﺖ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﻯ ﺩﺍﺭﻳﺪ

………

ﺁﺑﺎﻥ : ﮔﻞ ﺍﺭﮐﻴﺪﻩ* ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﮐﺎﺭﺵ ﺑﺴﻴﺎﺭﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﭼﺎﺑﮏ ﺍﺳﺖ

………

ﺁﺫﺭ : ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ* ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻰ،ﺹﺍﺩﻕ،ﺑﺎﻭﻓﺎ،ﺑﺸﺎﺷﻮ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ

……….

ﺩﻯ : ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎﺭ*ﺍﻫﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ،ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺯﻯ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭ ﺍﻣﻴﻦ،ﻭﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻮﺩﺍﺭ

………..

بهمن : ﮔﻞ ﮔﻼﻳﻞ* ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺎﻫﻮﺵ،ﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ

…………

ﺍﺳﻔﻨﺪ : ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ* ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ،ﺑﺎگذﺷﺖ،ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻮﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ ﻧﻴﺴﺖ

.

.

smsjok.com


عنصر ماه تولد
iconبازديد: 345 views iconدسته: اجتماعی, فال و طالع بینی

روانشناسان باستان معتقد بودند که افراد از لحاظ عناصر تشکیل دهنده به چهــار دسته تقسیم می شوند :

 

1. عنصر آتــش ” الهــام پذیــر “

( فـروردین , مـرداد , آذر )

پر انرژی , پر تحرک , عاشق زندگـی ،

این افراد به ظاهر خیلی اهمیت می دهند و زندگی تجملی را دوست دارند ،

بسیار تاثیر گذار در دیگران و جذاب

 

2. عنصر هـوا ( باد ) ” نیروهای ذهنی “

(خـرداد , مهـر , بهمـن )

قدرت فرکانس مغزی بسیار قوی در گیرنده و فرستنده , دید بسیار قوی , فکر آزاد , هوش و ذهن بسیار قوی

 

3. عنصر خــاک ” مادی “

( اردیبـهشت , شهریـور , دی )

اهل زندگی معمولی و بی ریا , عاشق مالکیت ، کمی … و بسیار مهربان و حساس

 

4. عنصـر آب ” احساسات “

( تیـر , آبـان , اسفنـد )

زود رنج و عاطفی , استاد لذت بردن از تمام لحظات , روان و دارای احساساتی پاک ….

.

.

smsjok.com


غذای ماه تولد
iconبازديد: 337 views iconدسته: فال و طالع بینی, نظر سنجی

غذای ماه تولد

 

ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﻧﯿﻤﺮﻭ

ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ : ﺍﻣﻠﺖ

ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﺑﯿﻒ ﺍﺳﺘﺮﺍﮔﺎﻧﻮﻑ

ﺗﯿﺮ: ﻋﺪﺱ ﭘﻠﻮ

ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﭘﻠﻮ

ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ : ﺍﺷﮑﻨﻪ ( ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﻫﺮﭼﯽ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ )

ﻣﻬﺮ : ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ

ﺁﺑﺎﻥ : ﭘﯿﺘﺰﺍ

ﺁﺫﺭ: ﺭﺍﺳﺘﻪ ﯼ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ( ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺳﺮ ﺳﯿﺦ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﺭﻭ ﻣﻨﻘﻞ ﺣﺎﻟﺸﻮ ﻣﯿﺒﺮﻥ )

ﺩﯼ: ﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ

ﺑﻬﻤﻦ: ﻗﯿﻤﻪ

ﺍﺳﻔﻨﺪ : ﭼﻠﻮ ﻣﺮﻍ

.

.

smsjok.com


نظرسنجی روز ماه تولد
iconبازديد: 378 views iconدسته: فال و طالع بینی, نظر سنجی

متولد ﭼﻪ ﺭﻭﺯی ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
.
.
1 ﺗﮏ
2 ﺟﺬﺍﺏ
3 ﻟﻮﺱ
4 ﺑﺎﻣﺰﻩ
5 ﻣﻐﺮﻭﺭ
6 ﺑﺪﺍﺧﻼﻕ
7 ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺲ
8 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
9 ﺗﻨﻬﺎ
10 ﺧﻮﺵ ﻟﺒﺎﺱ
11 ﺧﻮﺷﺘﯿﭗ
12 ﺗﻮ ﺩﻝ ﺑﺮﻭ
13 ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
14 ﺻﺒﻮﺭ
15 ﺑﺎﺫﻭﻕ
16 ﮐﻢ ﺣﺮﻑ
17 ﺧﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ
18 ﺧﻮﻭﺷﮕﻞ
19 ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺩﻩ ﺧﺎﺹ
20 ﺷﻴﮏ ﭘﻮﺵ
21 ﻋﺎﺷﻖ
22 ﻣﺤﺘﺮﻡ
23 ﺩﻭﺳﺖ داشتنی
24 ﺗﻨﺒﻞ
25 ﺑﺪﺩﻝ
26 ﺑﺍﻭﻓﺎ
27 ﯾﮑﺮﻧﮓ
28ﺷﺠﺎﻉ
29 ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ
30 ﺯﻳﺒﺎ
31 ﻧﺎﺯ ﻧﺎﺯﯼ

.

.

smsjok.com


سنگهای ماه تولد
iconبازديد: 564 views iconدسته: فال ماه تولد, فال و طالع بینی

http://ax.smsjok.com/khande-dar/55-sang.jpg


فال ازدواج مرد و زن
iconبازديد: 1,808 views iconدسته: توپ, فال ازدواج, فال خصوصیات متولدین ماهها, فال خصوصیت پسران و مردان, فال خصوصیت دختران و زنان, فال شخصیت ماه تولد, فال ماه تولد, فال و طالع بینی

برای خواندن فال ازدواج روی عنوان ماه تولد مورد نظر کلیک کنید

.

 فال ازدواج

.

فال خصوصیات شخصیت پسران و مردان متولد ماههای مختلف

.

فال ازدواج پسر و مرد فروردین ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد اردیبهشت ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد خرداد ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد تیر ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد مرداد ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد شهریور ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد مهر ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد آبان ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد آذر ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد دی ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد بهمن ماه

.

فال ازدواج پسر و مرد اسفند ماه

.

.

فال خصوصیات شخصیت دختران و زنان متولد ماههای مختلف

.

فال ازدواج دختر و زن فروردین ماه

.

فال ازدواج دختر و زن اردیبهشت ماه

.

فال ازدواج دختر و زن خرداد ماه

.

فال ازدواج دختر و زن تیر ماه

.

فال ازدواج دختر و زن مرداد ماه

.

فال ازدواج دختر و زن شهریور ماه

.

فال ازدواج دختر و زن مهر ماه

.

فال ازدواج دختر و زن آبان ماه

.

فال ازدواج دختر و زن آذر ماه

.

فال ازدواج دختر و زن دی ماه

.

فال ازدواج دختر و زن بهمن ماه

.

فال ازدواج دختر و زن اسفند ماه

.

http://smsjok.com


ساير صفحات سايت