اس ام اس جوک جدید عکس فال روزانه » اس ام اس جدید


اس ام اس جدید عاشقانه زیبا و کمیاب
iconبازديد: 697 views iconدسته: اس ام اس جدید, اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عاشقانه جدید, اس ام اس عاشقانه زیبا

اس ام اهای 94 عاشقانه

.

.

خاطراتت صف کشیده اند!

یکى بس از دیکرى..

حتى بعضى هاشان انقدرعجولندکه صف رابهم زده اند!

ومن..

فرار میکنم..

ازفکرکردن به تو..

مثل ردکردن اهنکى که..

خیلى دوستش دارم خیلى….

(م.ی)

.

♥ میدونی چِرا بَغَل کَردَن قَشَنگِه

   ♥ چون طَرَفِ راستِت کِه

      ♥ قَلب نیست

         ♥ هَمیشِه خالیِه

            ♥ وَقتی بَغَلِش میکُنی

               ♥ قَلبِه اونِه کِه

                  ♥ پُرِش می کُنِه

(م.ی)

.

.

هیچ وقت تو زندگی حسرت چیزی رو که میتونستی داشته باشی ولی نداری رو نخور یادت نره”گذشتن” از “گذشته ها” معنی زنده موندنه!

باران – قم

.

سعی نکن متفاوت باشی!فقط خوب باش.خوب بودن به اندازه کافی متفاوت است!

باران – قم

.

این روزا،یکرنگ که باشی چشمشان رامیزنی!خسته میشوند از رنگ تکراریت…این روزها دوره رنگین کمان هاست….!

باران – قم

.

کسی باش که عمری باتوبودن یک”لحظه”ولحظه ای بی توبودن یک”عمر”باشد..

باران – قم

.

نمیدانم چه کسی برای نخستین بارگفت:”انسان نمیتوانددریک زمان هرآنچه راکه میخواهدداشته باشد!”

….

آن روزهاکه توبودی،من مالک تمام دنیابودم!

باران – قم

.

گاهی دلم چقدرهوس شیطنت میکند!ازهمان شیطنت هائی که حرف توپشت بندآن باشدکه بگوئی:مگه دستم بهت نرسه..

باران – قم

.

چندروزدیگه روزملی گلهاست.. روزت پیشاپیش مبارک!این روبرای همه گلهای دنیاکه عطرشون رودوست داری بفرست..من”تو”روانتخاب کردم!

باران – قم

.

همیشه ساده بودم،ساده سلام کردم،ساده دل دادم،ساده محبت کردم،ساده باورکردم،ساده چشم گفتم،ساده وابسته شدم،اما..سخت دلم راشکستند،خیلی سخت..کاش انقدر ساده نبودم!!!

باران – قم

.

ازکسی به دل نگرفتیم

هرچه برسرمان آمد.

گذاشتیم وگذشتیم!

که بخشش قلب هاراآرام خواهدکرد

که مرام ماتابوده، همین خواهدماند!!!

باران – قم

.

کودکی رادیدم ک التماسم میکرد ک گل بخر..گفتم برای که؟؟گفت برای هدیه ب عشقت…گفتم اگرعشقم ب عشقش داد چ؟؟لحظه ای مکث کردوگفت:گلهایم فروشی نیست..

باران – قم

.

هرشب موهایم راشانه میکنم..صبح که بیدارمیشوم،موهایم آشفته است..!!من هرشب”خواب سرانگشتان تورامیبینم”

باران – قم

.

متنفرم ازانسان هائی که دیواربلندت رامیبینندولی بدنبال همان یه آجرلق میان دیوارت هستندکه،تورافروبریزند..تاتوراانکارکنند..تاازرویت رد شوند

باران – قم

.

صداقت؟..یادش گرامی..

غیرت؟..ب احترامش ی لحظه سکوت..

معرفت؟..یابنده پاداش میگیرد..

مرام؟..قطعه شهدا…

عشق؟ازدم قسط..

واقعا،ب کجاچنین شتابان؟

باران – قم

.

“سکوت”همیشه به معنی رضایت نیست!گاهی یعنی خسته ام ازاینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدهند،توضیح دهم..

باران – قم

.

نبودن هایت آنقدرزیادشده اند که رهگذری راشبیه تومیبینم نمیدانم غریبه ها”تو”شده اند یاتو”غریبه”؟!

باران – قم

.

دنبال کلاغی میگردم

تاقارقارش رابه فال نیک بگیرم

وقتی قاصدکهاهمه لالند!

باران – قم

.

خیلیابهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن!منم بهشون یادمیدم که” بازی” رفت و برگشت داره!!

باران – قم

.

اینجازمین..ارزانترازهمه چیز..انسان!نرخش هم بروزنیست اما،مصرفش تاریخ دارد!

سلام،تولیدش وانقضایش،خدافظ…

باران – قم

.

شب است کلجارمیروم..باخودم بادلتنگیام..باقلب له شده ام..باغرورشکسته ام..سراغش رابگیرم..نگیرم…بگیرم..نگیرم…نزدیک صبح است!دل رابه دریازدم..مشترک موردنظرشمادرحال مکالمه میباشد!

باران – قم

.

کشف کردم بالاترین سرعت دنیاسرعت نور نیست..سرعت رنگ عوض کردن آدماست!!

باران – قم

.

دمش گرم!!مردی رامیگویم که وقتی مرانخواست رهایم کرد..ولعنت برمردی که مرانمیخواهدولی ادعایش جهان راپرکرده است..

باران – قم

.

دیروز وفرداهمه نامردند..

دیروزباخاطراتش وفرداباهمه وعده هاش مرافریب دادندتانفهمم روزم چگونه گذشت…

باران – قم

.

شب هاپرنده هایش میرود،روزها ستاره هایش!ببین آسمان هم که باشی بازتنهایی

باران – قم

.

دوست داشتنت راپنهان کردم!نه ازترس تو..ازترس روزگارکه همه ی دوست داشتنی هارا ازم گرفت…

باران – قم

.

میدانی..گاهی نیازاست دکتربجای یه مشت قرص فریادراتجویزکند…

باران – قم

.

هی رفیق..زیادی خوبی نکن!انسان است،فراموشکاراست!ازتنهایی اش ک دربیاید،تنهایی ات رادورمیزند!پشت میکندبه تو،به گذشته اش!حتی روزی میرسدک بتومیگوید:شما..؟

باران – قم

.

خوشبختی یعنی آنقدرخداوندعزیزت کندکه وجودت آرامشبخش دیگران باشدو”تو”آرامشبخش هستی..

باران – قم

.

سیب سرخی راکه هواچیدفریب”عشق”بود..آدم اگرنمیخورد،آدم نبود..

باران – قم

.

گفت جبران میکنم گفتم کدامش را؟عمررفته را؟روی شکسته را؟قلب مرده اماتپیده را؟حالااینهاهیچ جواب تارموهای سپیدم رامیدهی؟نگاهی به موهای سپیدم انداخت وگفت چقدرپیرشده ای!!

گفتم جبران میکنی؟

گفت کدامش را…. .

باران – قم

.

همیشه عاشق کسی باش که لایق عشق باشدنه تشنه عشق!زیرا…

تشنه عشق روزی سیراب میشود…

باران – قم

.

چه فرقی میکندعاشق توباشم یاعاشق رنگین کمان…

وقتی هردوهفت رنگید!

باران – قم

.

زندگی قافیه باران است،من اگرپاییزم ودرختان امیدم همه بی برگ شدند،توبهاری وبه اندازه باران خدازیبایی…

باران – قم

.

فقط باش…همین که هستی کافیست…دورازمن…بدون من..چه فرقی میکند؟؟گل میخری!!خوب است..برای من نیست…نباشد!همین که رختمان زیریک آفتاب خشک میشودکافیست..

باران – قم

.

بعضی موقع هاآنقدرخسته ام که دوست دارم فریادبزنم:آهااااااای نامردا…چندبغض به یک گلو؟؟؟

باران – قم

.

درد دارد…کسی تنهایت بگذارد که به جرمی با او بودن همه تنهایت گذاشتند…

باران – قم

.

وقتی اورفت رویاهایم رابه سمساردادم.پشت شیشه ی مغازه اش نوشته بود:”کابوس های عاشقانه به قیمت جوانی!”

باران – قم

.

بایدآرام رفت آنقدرآرام که حتی..روزی دلش برای صدای قدم هایت تنگ شودآنقدرآرام که ازاین آرامشت دق کند،این سزای کسی است که قدرت رانمی داند

باران – قم

.

مترسک…اینقدردستهایت رابازنکن!کسی تورادرآغوش نمی گیرد..ایستادگی همیشه تنهایی دارد.

باران – قم

.

باران باشد،توباشی ویک خیابان بی انتها،به تمام دنیامیگویم”خداحافظ”

باران – قم

.

زندگی مانندرانندگی دریک دشت زیباست.سعی کن ازلحظاتش بهترین استفاده روببری.چون درانتهای جاده تابلویی بااین عبارت نصب شده:دورزدن ممنوع!

باران – قم

.

مادرپیرمرانکته ای زیباگفت:ازبددنیاگفت!گفت طاووس مشوکه به عیبت خیزند.گرشوی شعله شعع زیرپایت ریزند.گفت پروانه مشو!که به سرگردانی،لای انگشت کتاب سال هامی مانی!نه زمین باش نه خاک،که توراخوارکنند،وانگهی ذهن تورا،پر زمرداب کنند.آسمان باش که خلق،به نگاهت بخرند!وزپی دیدن تو،سربه بالاببرند.آسمان باش عزیز!گله هارابگذار،ناله هارابس کن!

باران – قم

.

مدت هاست…نه به آمدن کسی دلخوشم..نه ازرفتن کسی دلگیر…بی کسی هم عالمی دارد!!

باران – قم

.

چندان هم دورنیستی فقط به اندازه ی یک نمیدانم ازمن فاصله گرفته ای.آری..نمیدانم کجایی؟؟

باران – قم

.

خاطرات چقدر عجیب اند:گاهی گریه میکنم به یاد روزهایی که میخندیدیم!

باران – قم

.

رفیق!!

پیراهنم را بزن بالا…

کمرم را دیدی؟

نترس چیزی نیست…!

اینها فقط جای خنجرند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد!!

“تو مواظب باش”

باران – قم

.

جایی دردلم برای نفرت وکینه نذاشتم…به دلم گفته ام،باتمام شکستگی هایت فراموش نکن این راکه..روزی شادیش آرزویت بود. . .

باران – قم

.

چه کرده ای بامن؟..که این روزها…که این روزهاتورافقط به اندازه ی یک اشتباه می شناسم….

باران – قم

.

ازبهارپرسیدم عشق یعنی چه؟گفت:تازه شکفته ام،هنوزنمیدانم!ازتابستان پرسیدم گفت:فعلادرگرمای وجودش غرقم!ازپاییزپرسیدم عشق یعنی چه؟گفت:درجلوه آن رنگ باخته ام.اززمستان پرسیدم،گفت:مثل برف آرام وبیصداروی قلبت می نشیندوتونمی فهمی اوکی تورااحاطه کرده است..

باران – قم

.

چه ساده قلبمان رادودستی چسبیدیم که مباداکسی آنرابدزددوعاشقمان کند.غافل ازاینکه برای عاشق کردنمان عقلمان رامی دزدندوبعد..مامی مانیم وقلبی که اندیشیدن بلدنیست!

باران – قم

.

گاهی انقدردلم اززندگی سیرمیشودکه میخواهم تاسقف آسمان پروازکنم،ورویش درازبکشم…آرام وآسوده..مثل ماهی حوضمان،که چندروزی است روی آب است. . .

باران – قم

.

یادت برایم همانندقصه سیگارپیرمردی است که سالهاست میگوید:”نخ آخراست!”

باران – قم

.

یادش بخیر…روزی به من میگفت نفسم..همان کسی که هنگام رفتن ازخوشحالی نفس های عمیق میکشید..!

باران – قم

.

هیچگاه نفهمیدم چه رابطه ایست بین دل ودستم!ازدستم رفت به هرچه دلبستم!!

باران – قم

.

ماهیان ازآشوب دریابه دریاشکایت کردندودریاآرام شدوآنهاصیدتورصیادان گشتند!آشوب های زندگی حکمت خداست..ازخدادل آرام بخواهیم نه دریایی آرام!

باران – قم

.

گفتم: فراموشت میکنم!

گفت: نمیتونی

رفت، بعد از یه مدت برگشت، گفت: دیدی نمیتونی!؟

گفتم: شما؟

باران – قم

.

روزی می رسد که دوباره از کنار هم عبور می کنیم

و آن روز تو فقط یک

” غریبه آشنائی… “

باران – قم

.

هرچه دلم راخالی میکنم بازپرمیشود از”تو”…عجب برکتی دارد دوست داشتنت!

باران – قم

.

اگه یه روزی یکی باهمه قلبش دوستت داشت،حواست باشه توخاص نیستی اونه که آدم کمیابیه ودرحال انقراض…مواظبش باش!

باران – قم

.

نمیدانم چه رابطه ایست؟

بین نبودنت بارنگها

دلتنگ توکه میشوم

زندگی ام سیاه میشود..

باران – قم

.

کاش دلها آنقدر بهم نزدیک بود که،برای گفتن دوستت دارم نیازی به قسم خوردن نبود..

باران – قم

.

یک حرف یک زمستان آدم راگرم نگه میداردوبعضی اوقات هم یک حرف یک عمرآدم راسردمیکند.حرف هاچه کارهاکه نمیکنند…

باران – قم

.

گاهی دلت “به راه”نیست!ولی سربه راهی..خودت رامیزنی به”آن راه”ومیروی…وهمه چه خوش باورندفکرمیکنندکه تو”روبه راهی”

باران – قم

.

بدهکارهیچکس نیستم جز همین ماه که تو را به یادم می آورد….

باران – قم

.

شغل شریفیست”سوختن”برای کسی که حتی لحظه ای برایت”تب”نکرد..

باران – قم

.

.

چقدر سخته تو این دنیا، دلای پاکی پیدا شه ، کنار مردمی بی رحم: دوباره عشقی پیدا شه….

امید رمضانی از رشت

.

امدم عشق رو کنم ، تازیانه سر گرفت، اسم زیبای تو را ، از لبان من گرفت.

امید رمضانی از رشت

.

.

smsjok.com


جمله فلسفی درمورد اموال و احساس
iconبازديد: 415 views iconدسته: اس ام اس جدید, اس ام اس روز, اس ام اس سخن بزرگان, اس ام اس عاشقانه, اس ام اس عاشقانه جدید, دختر و پسر

الهی قمشه ای “

تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی

ببینی به جز خودت هیچ کس توی دنیا نیست و تو صاحب تمام ثروت زمین هستی

اون روز چه لباسی می پوشی؟

چه طلایی به خودت آویزون می کنی؟

با چه ماشینی گردش می کنی؟

کدوم خونه رو برای زندگی انتخاب می کنی؟

شاید یک نصفه روز از هیجان این همه ثروت به وجد بیای اما کم کم می فهمی حقیقت چیه.

وقتی هیچ کس نیست که احساستو باهاش تقسیم کنی، لباس جدیدتو ببینه.

برای ماشینت ذوق کنه، باهات بیاد گردش، کنارت غذا بخوره، همه این داشته هات برات پوچه .

دیگه رانندگی با وانت یا پورشه برات فرقی نداره…

خونه دو هزار متری با 45 متری برات یکی میشه.

طلای 24 عیار توی گردنت خوشحالت نمی کنه..

همه اسباب شادی هست اما هیچ کدومشون شادت نمی کنه چون کسی نیست که شادیتو باهاش تقسیم کنی.

اون وقته که می بینی چقدر وجود آدم ها با ارزشه چقدر هر چیزی هر چند کوچیک و ناقص با دیگران بزرگ و با ارزشه.

شاید حاضر باشی همه دنیا رو بدی اما دوباره آدم ها کنارت باشند…..

ما با احساس زنده هستیم نه با اموال.

قدر همدیگه رو بدونیم ….

.

.

smsjok.com


jokطنزضددختر
iconبازديد: 307 views iconدسته: اس ام اس جدید, دختر و پسر

اطلاعات مغز دخترا از دید من

.

.

.

.

دکی به کاهدون زدیم دوستان تحقیق کردم دیدم اصلا مغز ندارن

.

smsjok.com


smsجک خنده دار جدید
iconبازديد: 441 views iconدسته: اس ام اس جدید, اس ام اس جوک خنده دار

دقت کردین ؟

در پاسخ به جواب “چی شد؟” حدود %۹۹ میگن “هیچی”

و اون %۱ باقیمونده هم میگن “چی ، چی شد؟”

.

.

نداشتیم محصولاته apple

ولی دیدیم دست people

.

.

هیچ وقت زنها را دست کم نگیرید

تنها موجوداتی هستند که

بچه را تبدیل به مرد

و مرد را تبدیل به بچه می کنند !

.

.

پشت هر آدم موفقی، اینترنت قطع شده وجود داره

.

.

فامیلمون امسال میخواد براى هفتمین بار کنکور بده ،

اسمشو گذاشتیم سردار آزمون !!

.

.

یادمان نرود که ما زندگیمان را مدیون زنانمان هستیم

اگر آنها نبودن ما از خوشی میمردیم

.

.

آخه این آلرژی فصلی چیه که ملت با اونم کلاس می ذارن

دختره همچین میگه آلرژی فصلی دارم

که انگار به تنهایی قهرمان سه دوره جام ملت های اروپاس

.

.

وقتى “چه خبر؟” به “دیگه چه خبر؟” تبدیل شد خدافظى کنید

.

.

به بعضیا هم باید یادآوری کرد که اسم دارن رو بچشون می‌ذارن

یوزرنیم انتخاب نمی‌کنن که این‌همه اصرار دارن کسی برنداشته باشه

.

.

امروز دیدم ﭘﺸﺖ ﭘﯿﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :

Go With With

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﯽ ﺗﺤقیق ﻭ ﺗﻔﺤﺲ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻫﺴﺖ :

ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺑﺎ !!

Go = برو

With = با

With = با

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ، ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻮﺍﺑﻐﻪ :|

.

.

داری خمیازه میکشی یهو دوستت یه چیز خنده دار میگه

قیافت که اصن نمیگم شبیه چی میشه :D

ولی بدتر از اون صدای گرازیه که در میاد :)

.

.

ﺍﺯﯾﻦ ﭘﺸﻪ ﻫﺎﯼ تابستونی ﮔﯿﺞ ﻭ ﻣﻨﮓ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺘﺮﺳﯿﻦ

ﺍﯾﻨﺎ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻥ

.

.

امروز یه سر به کمد لباسام زدم دیدم

وضعیت لباسای پلوخوریم در حد خوردن تخم مرغ آپ پز هم نیستن

.

.

مشکل پدر و مادر من اینه که من رو با موفق ترین بچه ى فامیل

و خودشون رو با بدبخت ترین پدر و مادر فامیل مقایسه میکنن :|

.

.

دیشب بابام داشت اخبار میدید بهش گفتم:

بابا میدونستی خر میتونه از پله ها بالا بره ولی نمیتونه از پله پایین بیاد؟

گفت: خودم دیدم دیروز از پله ها اومدی پایین!

بیخودی شایعه سازی نکن

من :|

مهر پدری :|

.

.

مورد داشتیم عروس یه ساعت پشت در آرایشگاه مردونه منتظر بوده

تا کار ابروی داماد تموم بشه

.

.

smsjok.com


جک اسم خمیر دندونا
iconبازديد: 383 views iconدسته: اجتماعی, اس ام اس جدید, اس ام اس جوک خنده دار, اس ام اس روز

میدونین ﭼﺮﺍ ﺍﺳﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺩﻧﺪﻭﻧﺎ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﺲ؟

ﻣﺜﻼ ﻧﺴﯿﻢ، ﺷﺒﻨﻢ، ﭘﻮﻧﻪ

.

ﺣﺎﻻ ﺍﮔﻪ ﺍﺳﻢ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻏﻼﻡ

ﺷﻤا ﻣﯿﻤﺎﻟﯿﺪﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻭ ﺩﻫﻨﺘﻮﻥ؟

.

آقا یه غلام نعنایی بدین

.

.

smsjok.com


اس ام اس پیامهای خنده دار
iconبازديد: 357 views iconدسته: jok jadid, اس ام اس جدید, اس ام اس جوک خنده دار, اس ام اس روز

قطارا از همه بیشتر الزایمر دارن

خودشون میگن هو هو

بعدش میپرسن چی چی ؟

.

.

دور نمی بینم اون روزی رو که میخوای مای کامپیوترو باز کنی

و تا کلیک کنی روش یه صفحه تبلیغم باز کنه !

.

.

اگه دوستام می تونستن 5 ثانیه بعد از اینکه گوشی رو قطع می کنم رو بشنون

تا الان هیچ دوستی نداشتم !

.

.

ینی هر موقعی حس میکنم شانس ندارم میام یه چند تا سایت ایرانی باز میکنم

اصن لامصب یه کلیک که میکنم برنده چند تا جایزه مختلف میشم !

اونم چه بسته هایی با چه درصد تخفیفی …. خدا خیرشون بده

.

.

دیروز رفتم آزمایش دادم پولش شد 350 تومن

بابام گفت حالا اگه چیزیت نباشه من میدونم و تو !

.

.

اتاقم معمولا تمیزه، تا وقتی که بخوام یه لباس پیدا کنم بپوشم

برای پیدا کردن لباس انگار بمب منفجر می شه تو اتاق

.

.

داشتم از یه جایی رد میشدم، دیدم یه پسره داره سیگار میکشه!

بهش گفتم : چرا سیگار میکشی ، پولتو دود میکنی !؟

برگشت گفت : شما چرا غذا میخورین ، پولتون رو ع*ن میکنین !؟

هیچی دیگه یه نخ سیگار روشن کردیم ….

.

.

مشکل پدر و مادر من اینه که من رو با موفق ترین بچه ى فامیل

و خودشون رو با بدبخت ترین پدر و مادر فامیل مقایسه میکنن

.

.

میدونین چی از 100 تا فحش بدتره؟

200 تا فحش

من برم سراغ اکتشاف بعدی

.

.

ببین با “کیا” شدیم 75 ملیون

با هیوندا بود میشدیم 135 ملیون

یا مثلن جنسیس بود میشدیم 250 ملیون

خیلی پیچیده س

.

.

تو کشور کره صدا بزنی “کیم” همه بر میگردن

ی چیزی تو مایه های “مهندس” خودمونه

.

.

“از الان که اینجوری گرمه تابستون واویلاست”

شنیده شده در 98 درصد تاکسیهای تهران

.

.

وقتی اسم فامیل بازی کنی

حمید حمیدی ، سارا سارایی ، گوجه پلو ، گلابی پلاستیکی و رنگ قورباغه ای

نه تنها عجیب نیست ، بلکه کاملا منطقیه

.

.

برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر به صلاح نمیباشد….

.

.

هیچ هیولایی ترسناک تر از آدمی نیست

که کمین کرده اشتباه کنی و بپره بگه دیدی گفتم !

.

.

به 32 تا از شماره های موبایلم اس ام اس زدم

سلام خوبی؟

من گوشیمو عوض کردم شمارت پاک شده ، میشه یه میس بندازی شماره ات رو سیو کنم ؟

تا الان 29 میس کال دارم !

ببینید با چه شتر مرغ هایی من دوستم

.

.

چه بسا افرادی که حتی رانندگی بلد نیستند

ولی به چه زیبایی ” دور ” زدن را بلدند

.

.

این نسل از اون موقع که مامانها سیب‌زمینی سرخ کرده رو گذاشتند بالای یخچال عقده‌ای شد

.

.

جالبه که وقتی سن آدمها رو کمتر از سن واقعیشون حدس میزنی

فرض رو بر این میذارن که چهره شون جوونه نه اینکه طرز فکر و رفتارشون بچه گانه ست

.

.

انسان کولر رو اختراع کرد خدا بدش اومد که تو آب و هوا دخالت شده

پس پدر رو آفرید که نذاره روشنش کنن !

.

.

وقتى “چه خبر؟” به “دیگه چه خبر؟” تبدیل شد خدافظى کنید

.

.

به بعضیا هم باید یادآوری کرد که اسم دارن رو بچشون می‌ذارن

یوزرنیم انتخاب نمی‌کنن که این‌همه اصرار دارن کسی برنداشته باشه !

.

.

smsjok.com


جوکهای خنده دار 93
iconبازديد: 453 views iconدسته: اس ام اس جدید, اس ام اس جوک خنده دار

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎﺷﻮﻥ:

ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ : ﻣﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ؟!

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ : ﻣﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﻋﺮﻭﺳﯽ؟!

ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮﻭﺳﯽ : ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﻭﺳﯽ؟

.

.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ فانتزی ﻫﺎﻡ اینه که زنگ بزنم به خودم ، بعد بگم الو ؟

بعد خودم بگم : قربون الو گفتنت برم من !

بعدم خودم خجالت بکشم قطع کنم تلفنو …

چن دفه هم امتحان کردم ولی لامصب همش اشغال بود !

نگرانم ! نمیدونم دارم با کی حرف میزنم ؟! :|

.

.

تنهایی یعنی:

بدونی که وقتی دستشویی هستی، کسی منتظر بیرون اومدنت نیس

.

.

بعضى آرایشگرا فقط به واسطه ى احترام به حق آزادى بیانه

که میزارن مدل مورد نظرت رو بهشون بگى

وگرنه در نهایت کار خودشونو میکنن

.

.

.

چند وقت پیش مامانم داشت مرغ پاک میکرد

بهش میگم چرا انقد این مرغه چربی داره ؟

میگه مرغای ماده معمولا اینجورین !

دیوار واسمون نمونده بود دیگه

خدا این شادیارو از ما نگیره :D

.

.

به بعضیا باس گفت ببین عزیزم من تو زندگیم یه بار از فــــــلـــا فــــل گذشتم ،

دو بار هم از چیـــــــــــپس و مـــــــــــاست

دیگه تو از این ۲ تا بالاتر نیستی کــــــــه

.

.

.

با این وضعی که من میبینم

باید واسه انتخاب واحد ترم بعد برم آموزش بگم:

همــــون همیــــشـــگــی !!

.

.

این ﻋﻄر ﺮﻭﺷﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻥ

ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ ﯾﻘﻪ ﺕ ﻣﯿﮕﯿﺮن ، ﻋﻄﺮﻭ میزﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺖ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻥ !

.

.

یکی از فامیلا فوت کرده بود!

سر مراسمِ خاکسپاری بودیم

که یکی دیگه از فامیلا همین جوری که داشت گریه میکرد

یهو گفت سابقه نداشت ابراهیم بمیره !!

.

.

“صبح بخیر” دومین حرف قشنگیه که میشه اول صبح شنید،

زیباترین حرف با اختلاف زیاد، وقتیه که بهت میگن

“ولش کن، امروز نمیخواد برى”

.

.

یه دونه ای واسه نمونه ای

وگرنه تولید انبوهت که توجیه منطقی نداره

.

.

اوج استفاده مامانم از گوشیش اینه که زنگ بخوره صداشو نشنوه جواب نده !

.

.

همانا از کم شعورترین افراد آنهایی هستند

که دو شاخه ای را که یک نفر در پریز فرو کرده دکور پنداشته ،

آن را میکشند و دوشاخه ی خود را فرو می کنند !

.

.

نمیدونم این راهی که جلومه،

تهش سر منزل مقصوده یا کارگران مشغول کارند ؟!

.

.

.

چن وخ پیش به پسر عموم گفتم واسم ایمیل بساز رمزشم واسم بفرست

گفت باشه

آدرس ایمیلمو فرستاد گفتم پس رمزش کو ؟؟

گفت واست ایمیل کردم

من قضاوت رو به کارشناسا واگذار میکنم

.

.

ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ کسی ﺑﺎ ﮔﻨﺪﻩ گ*ﺯی ﺑﻪ ﺟﺎیی ﺑﺮﺳﻪ،

ﺍﻻﻥ ﺭﺍﺳﻮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮﺩ

.

.

smsjok.com


ساير صفحات سايت